Công bố thông tin

VFG: Tạm ứng chi trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10%

Thứ hai, 11/11/2013 16:56

Ngày 11/11, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) đã công bố Nghị quyết HĐQT số 32 về việc chi trả cổ tức.

Theo đó, HĐQT đã nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong kỳ hợp 25/10/2013 như: Báo cáo kết quả làm việc của HĐQT quý 4 năm 2012-2013, kế hoạch làm việc năm và quý của HĐQT năm 2013-2014, phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT năm 2013-2014.

Cũng theo đó, hội đồng đã thông qua tờ trình về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2012-2013 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian dự kiến chí trả cổ tức là cuối tháng 12/2013 hoặc đầu tháng 1/2014.

Công ty con Trọng Tín và Chi nhánh VFC Cambo cũng sẽ giải thể theo như nghị quyết Hội đồng Quản trị số 32 trên.

Được biết VFG là công ty chuyên về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói; mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật; cung cấp các dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại; mua bán các vật tư hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tư vấn đầu tư, cho thuê kho bãi....

Ngày 9/10 vừa qua, VFG đã có báo cáo về tình hình quản trị công ty từ ngày 1/10/2012 đến 30/9/2013 lên Sở GDCK TP.HCM.
 
Ngọc Diễm

 

Ý kiến bạn đọc


(Nội dung bình luận không quá 400 từ.)